AVUKAT     YILMAZ ÖNDEMIR

Iş hukuku

 

Iş hukuku'na ayit olan alanlar özellikle

Bireysel iş hukuku

 • Iş sözleşmeler (tasarlanması ve denetlenmesı)
 • işten çıkarılmaya karşı koruma, mahkeme duruşmalari, mahkeme ve mahkeme dişi uzlaşma 
 • ücret iddası, uygulanması, özellikle değişken bileşenler ile ilgili (ikramiye, prim, vb.) 
 • yarı zamanlı iş
 • annelik koruma hakları, ebeveyn izni
 • tatil/izin hakları
 • ücreti sürdürme
 • işverenden sertifika (karne)
 • işten çıkarılmaya karşı özel koruma hakları (mesela ağır engelli işçiler vb.)
 • Işletim geçişi, işleyiş değişiklikleri, büyük ölçekli kurumsal yeniden yapılanma altında kitlesel işten cıkarılma

Toplu iş hukuku

 • iş ve işyeri anlaşmaları (sosyalplan vb.)
 • adli hüküm davalarında işletmeler
 • sulhname kurumun önünde uzlaşma